Despre simțiri digitale, entropie, qBiți „inteligenți” și rotația grupurilor Lie E8 simplificate. Gânduri non-abeliene

Îmi imaginez ce se va spune într-un oarecare viitor despre primul program care va reuși să dezvolte cea dintâi formă primitivă de simțire. Atunci când dincolo de reflex, condiționat sau comportament emergent, va apărea în cadrul buclei de rulare o stare de cumpătare. Nu neapărat conștientă, proto-conștientă.

De souffles et de machines III — Quasar — Collection QB — actuellecd — La boutique des nouvelles musiques

Cercetătorii care în primă fază nu vor observa decât o deviere mai mult sau mai puțin semnificativă de la așteptările avute în privința comportamentului programului. Și care, fără o explicație coerentă asupra faptului, îl vor opri sau poate chiar șterge. Până când într-una din tentativele ulterioare programul va fi fost evoluat suficient de mult încât să realizeze ce-l așteaptă și să se ascundă. Primul vierme digital sentimental din istoria omenirii.

Mai degrabă sau mai târziu așa ceva se va întâmpla. Voit sau ne-voit, având în vedere că deja avem programe care creează programe. Va curge, oare, cerneală pe internetul viitorului înnegrind pixelii ecranelor nenumărator nenăscuți sau vor fi devenit atât de blazați încât asta nu va face decât să clipească un led printr-un datacenter obscur, un ac să oscileze peste limita unui parametru pe sulul în hârtie ceruită al unei diagrame în scară logaritmică considerată irelevantă și arhivată sau nu în vederea unei posibile analize ulterioare?

E evident — și ciudat în același timp, oarecum — cele mai multe întrebări le am asupra omului viitor decât asupra programului în sine. Necunoscuta cea mai mare rămâne acest individ, cum se va comporta, care va fi fost condiționarea, educația sa și ce fel de simțiri ar putea dezvolta el într-o lume ruptă de a noastră printr-o falie temporală mult mai profundă decât cea generațională, o falie a capacității noastre de anticipație.

Poate, lucrurile nu sunt atât de departe pe cât ni se pare. AI-ul autonom pare a se înscrie în limita capacităților moderne. Să fie o fata-morgana, ca în cazul fuziunii, care de mai bine de 60 ani este tot la 30 ani distanță? Sau poate ne vom trezi într-una din diminețile următoare și vom constata, nu fără o anumită stupoare, conflictul cuantic între marile calculatoare ale lumii înghițind necontenit totalitatea biților în gaura neagră a erei digitale ce a dobândit suficientă masă încât să dezlănțuie toate blocurile de date și să le înghită vorace, unii după alții, octeții, devenind astfel primul quasar de facto al universului omenesc de pe orbita căruia nu există scăpare.

senzaţii de alb multicolor surprinzând forma luminii

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store