Cenzura corelată cu încurajarea delațiunii duce la o societate care justifică răzbunarea. https://nypost.com/2020/12/29/white-teen-kicked-out-of-college-after-n-word-video-resurfaces/

https://www.feminis.ro/jos-cenzura_20766.html

Libera expresie este mecanismul de auto-corectare al democrației. Iar faptul de a impune folosirea unui anume mod de exprimare, este exact ce spuneam: o politică ce duce la o societate duplicitară. Indivizi care nu-și mai exprimă fondul gândirii din frica de reprimare iar nu din cauza faptului că au conștiință față de seamăn. Doing the right thing for the wrong reason, zic frații noștri de peste ocean.

O autocorecție atât a derivei sociale precum și una a derivei și devenirii individuale. Liberul arbitru are nevoie permanentă de contra-argument. Iar în momentul în care este mediatizat un singur punct de vedere, primul lucru discreditat este mediatizarea, devenită astfel propagandă. Dpdv conceptual, se poate vb despre mono-pol. O balanță ruptă devine pendul. Hazardos și arbitrar.

A fi constrâns a face cu orice preț ceea ce „e bine” nu îi învață pe oameni să discearnă între bine și rău. Îi învață să judece prin prisma doctrinei, individul renunțând astfel, în primul rând, la liberul arbitru, la exercițiul libertății de a gândi, substituindu-l cu zisa „filozofie de viață”

https://www.quora.com/Is-it-better-to-do-the-right-thing-for-the-wrong-reasons-or-to-do-the-wrong-thing-for-the-right-reasons-Why

https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon

https://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_prison_experiment

« Libertatea totală de exprimare nu există (nici libertatea absolută, decât dacă o confundăm cu anarhia). »

Aici sunt două sofisme din categoria „le mieux est l’ennemi du bien”. Libertatea (totală) de expresie, cel puțin în Franța, poate nu mai există, dar a existat. Dacă e să facem un tur al mass-mediei din anii 70 până în 90, e impresionantă vastitatea și luciditatea subiectelor discutate precum și nonșalanța, naturalețea și firescul prin care au fost abordate. Poate, unele dintre ele au avut loc la ore și pe canale „mai obscure”, cu vizibilitate redusă. Dar de discutat, despre orice, s-a discutat.

Despre anarhie… e prost înțeleasă. Anarhia este starea de facto a societății. Ea nu presupune lipsa regulilor sociale, ci a centralizării. Și a fost sistematic folosită de către regimele cu tendință centralizatoare drept sperietoare de ciori agitată în fața norodului. Dacă e să stăm strâmb & să judecăm drept și să mestecăm puțin pe-o măsea apoi pe cealaltă cuvintele lui „musiu” Proudhon sau să analizăm preceptele anarhiei ca sistem de guvernare, deși utopist/idealist (în aceeași măsură precum comunismul [nu cel vulgar, ci acela derivat din spiritul Comunei din Paris]) vedem că treburile stau „puțin” diferit.

Teama cea mare a sistemelor de guvernare piramidale este ca oamenii să realizeze că de fapt nu sunt necesare. Prin prezența la vot se cauționează autoritatea sistemului. Au fost, de-a lungul istoriei, mai multe exemple de comunități care au prosperat exact în acest mod (anarhic [heck, toată preistoria e anarhie!]). La fel ca orice idee „subversivă” însă, au fost anihilate, rase nu doar de pe fața pământului ci și din paginile de istorie. Astfel de idei continuă să subziste doar în forme semi-absconse, semi-transparente, semi-opace, diafane: prin a sugera, fără a zice, așa cum o face Iisus de pe cruce al cărui mesaj, pentru perenizare, a fost necesară propria-i condamnare.

În această privință stau mărturie în cadrul civilizației noastre (indo-europeană [de la civilizația de pe valea Indusului prin Sumer, Egipt, Grecia și Roma]) nenumăratele comunități gnostice dispărute (și nu numai). Mai recent, experimentul Wörgl este unul marginalizat și denigrat în ultimii 5 ani deși rezultatele beneficiilor sale concrete au fost promovate drept exemplu economic didactic pentru înțelegerea fluxului monetar în ultimii 50 ani.

Libertatea de expresie nu trebuie confundată cu libertatea de acțiune. A zice NU e tot una cu a face.

De aceea, democrația rămâne sistemul de guvernare cel mai puțin nociv. Deoarece este singurul care se diluează suficient de mult în fața societății, trasând doar un cadru, permițându-i astfel acesteia să-și urmeze propriul curs, pe câtă putință.

Tehnologia are tendințe de exacerbare, accentuare a diferențelor, care devin suficient de vădite încât să ridice chestiuni. Dar [și] aceste chestiuni rămân, fundamental, chestiuni asupra propriei firi. Ecranul este o oglindă cu contrast mărit. Noi (societatea) nu suntem în stare să ne auto-gestionăm în fața unui ecran tactil pornirile, dar „tactilul” ne cere să avem încredere în el… Să fim serioși… s-a cam întâlnit mutu’ cu prostu’!… „Tactilul” însă zice că ne dă amendă dacă nu-l ascultăm…

Noi, oamenii, avem o limită. Și cu asta închei. Capacitatea noastră cerebrală ne poate duce doar până într-un punct. Iar până când tehnologia nu va fi capabilă să extindă această limită, la fel și visele noastre, precum și întreaga viziune asupra vieții, asupra „cum trebuie (sau « ar trebui ») trăit”, a așteptărilor, idealurilor și aspirațiilor noastre rămân la fel iar singurul lucru în care putem continua a ne încrede sunt propriile forțe, propriile mijloace. Cu promisiunile… am văzut prea bine cum se-ntâmplă.

Predominanta tehnologică a societății contemporane ne propune un „salt de credință” (leep of faith), ne solicită încredere oarbă în ea. Pentru că, zice ea (societatea tehnologică) așa trebuie avansat. Societatea tehnologică e un copil. Bebeluș. Născut (cu artificii, e drept) într-o explozie prin Nevada acu’ vreo 75 ani. Cu siguranță, înspre ea e calea. Dar ea, încă nu și-a făcut probele. Nu a dăinuit 2000 ani precum creștinismul. Nici măcar 200, hai trei, precum republica modernă. All I’m sayin’ is… better safe than sorry.

Singura diferență o face modul în care abordăm intransigența.

senzaţii de alb multicolor surprinzând forma luminii

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store